Juridisch Hulpje

 Juridisch Advies met een maatschappelijke insteek!Onze juridische dienstverlening


Wij geven u graag wat rust door uw kwestie uit handen te nemen op een vriendelijke, duidelijke en bovenal gelijkwaardige manier.

Laagdrempelig en toegankelijk dat is waar wij voor staan. Wij hebben kennis en ervaring over de volgende onderwerpen:

Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht
- Het controleren en opstellen van een arbeidsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, algemene voorwaarden en reglementen.

- Het optreden als gesprekspartner tussen u en uw werkgever/werknemer.

- Uw werkgever/ werknemer wijzen op juridische rechten en plichten.

- U informeren over de meest recente arbeidsrechtelijke en sociaal zeker

heidsrechtelijke wijzigingen.

- Het aantekenen van bezwaren/ verweren. Ook met betrekking tot het UWV.

- Het voeren van gerechtelijke (via de rechter) en buitengerechtelijke procedures. 

Contractenrecht

- Contractbreuk

- Wanprestatie

- Samenlevingsovereenkomst

- Samenwerkingsovereenkomst

- Overige algemene voorwaarden

- Het screenen van juridische eisen bij het oprichten van een organisatie

Huurrecht

- Problemen met de verhuurder/huurder en alles wat daarbij inhoudelijk komt kijken. Dit kan onder andere zijn het verzoeken tot naleving van de regels hieromtrent.

- Het opstellen of controleren van een huurovereenkomst.

Het ontbinden van een huurovereenkomst. 

- Zowel zakelijk als particulier.

Letelschade

- Het uitzoeken van de aansprakelijke partij.

- Een verzoek tot het indienen van een schadevergoeding.

- Het controleren van verzoeken of afwijzingen met betrekking tot uitkeringen.

- Opstellen van klachten.

Ondernemingsrecht

- Problemen zakenpartner

- Incasso

- Contractbreuk/ wanprestatie

Personen- en familierecht

- Naamswijziging

- Huisverbod

- Alimentatie

Strafrecht

- Alle handelingen en gedragingen waaraan burgers zich in Nederland moeten houden en waar discussie over is ontstaan.

Vreemdelingenrecht

- Aanvraag verblijfsvergunning

- Aanvraag werkvergunning

- Bezwaren afwijzing verblijfsvergunning

- Bezwaren afwijzing werkvergunning

Insolventierecht

- Incassoprocedures

Overige civiele rechten

- Zaken tussen burgers onderling, zoals bijvoorbeeld een burenruzie

- Zaken tussen rechtspersonen.

- Consumentenzaken, zoals bijvoorbeeld: een fout van een leverancier of product niet naar wens geleverd.

Met betrekking tot alle rechtsgebieden;

- Het optreden als gesprekspartner

- Het aantekenen van bezwaren/ verweren

- Het voeren van gerechtelijke (via de rechter) en buitengerechtelijke procedures. 

- U of een derde wijzen op juridische rechten en plichten

- U informeren over de meest recente rechtelijke wijzigingen

Op het moment dat wij u niet verder kunnen helpen, hebben wij een groot netwerk met externe organisaties waar wij u naar door kunnen sturen. Wij helpen u dus ook als wij zelf niets voor u kunnen doen! Hierin zijn wij altijd duidelijk en transparant.

U hoeft zich nergens voor te schamen. Wij helpen u graag!

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!


Juridisch Hulpje is constant op de hoogte van de meest recente wetswijzigingen door zich dagelijks hieromtrent in te lezen.